Ezumakeeg

Zuiver regenwater

Aan de Friese kant ten zuiden van Ezumazijl ligt de Ezumakeeg. Dit voormalige landbouwgebied is voor een groot deel als ondiep moerasgebied ingericht. Het gebied is afgesloten van het Lauwersmeer en wordt gevoed door regenwater. Wel is er een vistrap om de intrek van met name stekelbaarsjes mogelijk te maken. Zij vormen voedsel voor tal van visetende vogels, waaronder de Lepelaar. 

Vogelparadijs

Door de geringe diepte is het gebied zeer geliefd bij eenden en steltlopers. Zowel de lepelaar als de grote zilverreiger zijn hier regelmatig te zien. Kortom, een paradijs, zowel voor vogels als voor de vogelaars. In het gebied loopt een kudde Konikpaarden. Ook reeën voelen zich zeer thuis in dit gebied. 

Prachtig uitzicht

Vanuit de vogelkijkhut in het zuidelijk deel en het uitzichtpunt in het noordelijk deel heeft u een prachtig uitzicht over de 'Keeg' (= polder) en de vele vogels. 


afdrukken