Bantpolder

Water- en weidevogels

In het noordwesten van Nationaal Park Lauwersmeer, aan de Friese kant, ligt de Bantpolder. Dit weidegebied, in beheer bij Natuurmonumenten, is speciaal ingericht voor water- en weidevogels. Door een verhoogde waterstand en de glooiende oevers hebben diverse weidevogels, zoals grutto, kievit en scholekster, het hier prima naar de zin.

Duizenden overwinterende ganzen

De Bantpolder is vooral vermaard door de duizenden overwinterende ganzen. In de polder verblijft 's winters een deel van de brandganzenpopulatie die broedt op Nova Zembla in de Barentszzee. In november kan hun aantal oplopen tot 15.000 exemplaren. Vanaf de parallelweg en de dijk die de Bantpolder van de Waddenzee scheidt, heeft u een goed uitzicht op het gebied. Om verstoring van vogels te voorkomen, is het gebied niet vrij toegankelijk.


Open graslandpolder

Het beheer is er op gericht een open graslandpolder in stand te houden. In de zomer graast er vee van boeren uit de omgeving. En het gras wordt af en toe gemaaid en bemest met stalmest. In de aangelegde slenken groeien zoutminnende planten als Engels gras en aardbeiklaver.

afdrukken