Ballastplaatbos

Stille getuigen

Aan de oostkant van het Lauwersmeer, ten zuiden van het Nieuwe Robbengat, ligt het Ballastplaatbos. Dit bos is na de afsluiting van de Lauwerszee op de voormalige zeebodem aangeplant. Overal in en op de bodem treft u schelpen aan als stille getuigen van dit zoute verleden. Vooral populier, es, esdoorn, wilg en els zijn hier aangeplant. Daarnaast heeft ook een aantal bomen en struiken zich hier spontaan gevestigd, zoals meidoorn, kamperfoelie en duindoorn.

Kom mee naar buiten allemaal...

Hoewel het Ballastplaatbos enkele tientallen jaren oud is, hebben typische bosvogels het hier al prima naar hun zin. Zo broeden roofvogels als buizerd en havik hier en schalt elk voorjaar het 'duu-de-lio' van de wielewaal door dit bos. Op een aantal open plekken langs de paden treft u bijzondere planten aan, zoals strandduizendguldenkruid en parnassia.

Twee wandelroutes

Het Ballastplaatbos is vrij en goed toegankelijk, zowel te voet als op de fiets. Er zijn twee gemarkeerde wandelroutes in dit gebied. De observatietorenroute (blauwe route, 5 km) voert u langs een observatietoren. Van hieruit heeft u een prachtig uitzicht over het Lauwersmeer en het ondiepe water van Achter de Zwarten. Vergeet uw verrekijker niet, want met een beetje geluk ziet u hier lepelaars en misschien zelfs wel een flamingo! De groene route (Konijnenroute, 3 km), in het oostelijk deel van het bos, voert u langs een oeverzwaluwwand.

Natuurlijk bos

Het beheer in dit bos is er op gericht om een natuurlijker bos te vormen. De kades in het gebied zijn doorgestoken, zodat het bos in de herfst en winter natte voeten krijgt. Sommige van de aangeplante boomsoorten zullen daardoor het loodje leggen, maar bomen die van nature in dergelijke bosgebieden thuishoren, zullen de opengevallen plaatsen innemen.

afdrukken