Wie doen er mee?

Overlegstructuur

Binnen Nationaal Park Lauwersmeer is het Overlegorgaan Nationaal Park Lauwersmeer het hoogste orgaan. Het Overlegorgaan werkt aan een gezamenlijk beleid op het gebied van natuurbeheer, recreatie, voorlichting en educatie voor Nationaal Park Lauwersmeer. Zij krijgt daarbij, gevraagd en ongevraagd, advies van de Permanente BeheersadviesCommissie (PBC). U vindt hieronder een overzicht van de betrokken organisaties en bijbehorende links.

(c) foto: Arjan Woertink / Nationaal Park Lauwersmeer

Vergadering Overlegorgaan, locatie: gemeentehuis Kollumerland

Overlegorgaan Nationaal Park Lauwersmeer

Het Overlegorgaan Nationaal Park Lauwersmeer staat onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, Mirjam de Meijer. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is als adviseur bij de vergaderingen aanwezig. In het Overlegorgaan zijn vertegenwoordigd:

    * Secretariaat Nationaal Park Lauwersmeer (Bart Bagerman, voorzitter)
    * Gemeente De Marne
    * Gemeente Dongeradeel
    * Gemeente Kollumerland
    * Gemeente Zuidhorn
    * Ministerie van Defensie
    * Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)
    * Noordelijk Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO Noord)
    * Provincie Groningen
    * Provinsje Fryslân
    * Recreatieschap De Marrekrite    
    * Staatsbosbeheer, Lauwersmeer
    * Waterschap Noorderzijlvest
    * Wetterskip Fryslân

Permanente Beheer- en Adviescommissie

In de Permanente Beheer- en AdviesCommissie (PBC) zijn vertegenwoordigd:

    * Secretariaat Nationaal Park Lauwersmeer (Bart Bagerman, voorzitter)
    * Staatsbosbeheer, Lauwersmeer
    * Coördinator Voorlichting en Educatie NP Lauwersmeer (Jörgen de Bruin)
    * Gemeente De Marne
    * Gemeente Dongeradeel
    * Gemeente Kollumerland c.a.
    * Gemeente Zuidhorn
    * Ministerie van Defensie
    * Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO Noord)
    * Provincie Groningen
    * Provinsje Fryslân
    * Recreatieschap De Marrekrite
    * Vereniging Guozzekrite
    * Vereninging Natuurmonumenten
    * Waterschap Noorderzijlvest
    * Werkgroep Lauwersmeer, Waddenvereniging
    * Wetterskip Fryslân
    * Wildbeheereenheden
    * ANWB
    * Watersportverbond district Noord
    * Toeristisch Ondernemers Overleg Lauwersland (TOOL)
    * VVV Lauwersland
    * De Natuurschool

print